Zpět kočky ...

Katie se zatím zúčastnila 35 výstav.

nom. 14x

BIS 6x

BIV 1x

Je matkou vrhu C a vrhu E.

Katie je již kastrovaná a výstav se i nadále účastní.

Rok 2021

10 výstav

nom. 7x

BIS 4x

Zakončila titul GRANDINTERPREMIOR.

Katie s nejvyšším počtem bodů za celý rok získala titul

NATIONAL WINNER 2021

NW21 GIC GIP DK KorZhik´s Katie

breeder - Knud Erik Jensen - Denmark

IMG_20211213_175020_629