Zpět kočky ...

Rose se zatím zúčastnila 20 výstav.

nom. 7x

BIS 2x

BIV 1x

Rose je matkou vrhu D a F.